Galleriets olika utrymmen

25 mars 2012

Ett stycke frid
 
Det här är inget tekniskt mästerverk, bara så ni vet. Det här är ett konstnärligt verk, host! host! - en installation här i galleriet. Ett stycke natur, ett stycke vår, ett stycke frid.

Kan användas för meditation och annan avslappning. Sätt den bara på repeat, luta er tillbaka i en bekväm fåtölj och titta på fågelbordet som svajar fram och tillbaka, fram och tillbaka...

This is not a technical masterpiece, I just want you to know that. This is a work of art, cough! - an installation here in the gallery. A piece of nature, a piece of spring, a piece of peace and quiet.

It can be used for meditation and relaxation. Just put it on repeat, lean back in a comfortable chair and watch the birdtable swing back and forth, back and forth...

17 mars 2012

Lek med stämplar

Jag stämplar ibland på mina layouter. Det är ett bra sätt att dekorera på och förstärka det man vill visa. Jag köpte några stämplar sist jag var inne på Scrapparazzi. Jag använde några av dem på ett kort för Scrapparazzi.

Det var kul att stämpla och så läste jag ett inlägg på www.paperclipping.com och fick ännu mera inspiration.

I sometimes stamp on my pages. It's a good way to decorate and to emphasize what you want to show. I bought some new stamps last time I was at Scrapparazzi and got inspired. I used some of them on a card for Scrapparazzi. So I've been playing with my stamps lately.

It was fun to stamp and then I read a post on www.paperclipping.com and got even more inspired.


Här har jag varit lite modigare med stämplandet. Jag gick från att stämpla några stycken och tycka att det såg fint ut till att stämpla ganska många och tycka att det inte alls såg bra ut. Vad gör man då? Jo, man fortsätter stämpla! Stannar upp och kollar var det fattas och fortsätter stämpla. Man kan fortsätta till bläcket eller papperet tar slut om man vill eller man får kramp i handen.

Ingen aning om vad jag ska ha för foton här men det ordnar sig nog.

Here I've been a bit more courageous with my stamping. I went from stamping a few and thinking that it looked good to stamping a bit more and thinking that it didn't look good at all. What do you do then? Well, you keep stamping! Stop once in a while and check where you have an empty space that looks odd and continue stamping. You can go on until the ink or paper run out or you get a cramp in your hand.

I've no idea what photos to use but I'm sure I'll figure something out.


Mera stämplar. Här trodde jag inte att det skulle bli så snyggt med en massa bilar på varandra så det fick bli bra så här.

More stamps. I imagined that it wouldn't look so good with a lot of cars stamped on top of each other så it was good enough like this.


Det är lättare att få ett bra avtryck om man har ett slätt papper. Man får anpassa underlaget efter den effekt och stil man vill ha. Man kan också stämpla på mönstrade papper.

It's easier to get a good imprint on a paper with an even structure. You have to choose your background to fit the effect and style you want. You can also stamp on patterned paper.


Försökte ta kort utmed papperet så man inte skulle se motivet bara ett mönster. Inte så lätt att få till skärpan.

I tried to photograph along the surface of the paper so that the motive wouldn't show just a pattern. It's was difficult to get a good focus.


En stämpel många, många gånger. Och så några gånger till. Till den här har jag faktiskt foton. Ska bara framkalla dem. På den här stämpeln hade blomman en ganska kort stjälk och det störde mig när slutet på stjälken syntes för mycket, så det har jag försökt tänka på när jag har stämplat.

One stamp many, many times. And a few more times. For this one I actually have photos. I only have to get them developed. The flower on this stamp had a short stem and it bothered me when the end of the stem was showing too much so I've tried to keep that in mind when I've been stamping.


16 mars 2012

Extra minne
Har gjort ett nytt block.

I've made a new notepad.


Lite vår blev det på dem.

A little bit of spring on them.

15 mars 2012

Två layouter och lite funderingar.

Två sidor som jag gjorde nyligen. Jag hade precis köpt några nya stämplar och kände mig inspirerad. Jag försöker bli bättre på att få djup i sidorna och att få hela sidan att hänga ihop - som en stor bild.

Two pages that I made recently. I had just bought some new stamps and felt inspired. I'm trying to get better at getting depth into my pages and get the page to hang together - be like one big picture.

.

Rönnbär är vackra. Hittade några foton som passade bra till stämplarna. (Köpte stämplarna delvis för att jag vet att jag tycker om att fota rönnbär.)

Jag tycker ibland att jag är lite sparsam/feg med dekorationer på mina sidor. Här tycker jag att det är lite platt. Funderar på om det fattas något efter VINTERBÄR och på de tre etiketterna som sticker upp.

Däremot är jag nöjd med hur jag har rundat hörnen för att få ihop fotona och texten till en grupp, en enhet.

Rowanberries (nice word!) are beautiful. I found a few photos that fitted the stamps. (I bought these stamps partly because I know I like to take photos of rowanberries.)

I think that I'm sometimes a bit of a coward when it comes to decorations on my pages. I find this page a bit flat. I'm wondering if there is something missing after VINTERBÄR (= winterberries) and on the three labels sticking out on top.

But I'm pleased with how I've rounded of the corners to make the photos and the journaling come together as a group, a unity.


Grävarbete utanför jobbet för ett par år sedan. Det var de starka färgerna i det grå regnvädret som tilltalade mig. Här har jag också stämplat och använt en mall från Léa France. Har använt samma mönsterpapper som ovan.

De här fotona har jag velat scrappa ett tag men inte kommit till skott förrän nu. Vet inte riktigt om jag är nöjd. Måste vänja mig vid min handstil eller skaffa en bättre. Funderar också på om jag inte tycker att etiketterna som jag skrivit på tar överhanden och lyser för mycket. Måste ruva lite.

They were digging outside of work a couple of years ago. The strong colours on the big machines in the grey rainy weather appealed to me. I've also used stamps on this page and I've used a stencil from Léa France. I've used the same patterned paper as on the page above.

I've wanted to scrap these photos for a while but not gotten around to it until now. I don't know if I'm content with it. I need to get used to my handwriting or get a better one. I'm also wondering if I don't think the journaling spots are too bright and take over too much. Need to ponder a bit.