Galleriets olika utrymmen

22 januari 2012

WMSC81 En utmaning

Jag har gjort en etikett till en utmaning på Waltzing mouse.

I've made a label for a challenge over at Waltzing mouse.


Här är skissen man skulle utgå ifrån.


This is the sketch.Och här är etiketten. Nu fattas det bara en vacker ask eller burk och lite ögon...


And here's the label. Now the only things missing are a nice box or jar and some eyes...
Ibland måste man ha öga för detaljer.


Sometimes you must have an eye for details.

16 januari 2012

Tankar inför det nya året


Nu är det nytt år och då är det lätt att bli inspirerad att ta tag i sitt liv och börja planera för storslagna förändringar. Men, vis och erfaren som jag är, så har jag insett vissa saker.
 1. Jag är bra på att komma på idéer.
 2. Jag är mindre bra på att starta igång dem.
 3. Jag kommer lätt av mig, av olika anledningar.
 4. Jag är urdålig på att avsluta mina projekt.
Därför försöker jag nu att ta lite mindre steg och dra lärdom av mina egna insikter och erfarenheter samt inspireras av andras.

Om man vill förändra något eller lära sig något nytt så kan det vara en bra idé att föra dagbok om hur det går.

Inspirerad av Noell Hyman, på http://www.paperclipping.com/ så ska jag ta och damma av lite projekt som ska hjälpa mig att få lite bättre struktur på tillvaron. Samt komplettera med några nya. Hon drar även igång ett projekt på sin blogg som hon kallar Thrive12. Det tänkte jag försöka följa på ett hörn.

Projekt som ska följa mig under 2012:
 • Trädgårdsboken (om vår balkong)
 • Upplyftningsboken (till för att peppa mig och hålla koll på mina framsteg).
 • Årets ord! Mitt ord för 2012 är FÖRBÄTTRING
 • Tunna pärmar för olika intresseområden. Lätta att ha överblick över och lätta att ta med sig.
 • Den här bloggen.


A new year has begun. It's easy to get inspired to make huge changes in ones life. But, wise and experienced that I am, I've realised certain things about myself:
 1. I'm good at getting ideas.
 2. I'm not so good at realising them.
 3. I get easily sidetracked and give up, for different reasons.
 4. I'm lousy at completing started projects.
That's why I now try to take small steps and learn from my own insights and experiences and get inspired by others.

If you want to change something or learn something new it can be helpful to keep a journal of your progress.

Inspired by Noell Hyman on www.paperclipping.com I'll be dusting of some old organisation projects and adding a few new. I'll also try to follow her progress on her Thrive12-project.

My 2012 long term projects:
 • My garden book (about our balcony).
 • Upplyftningsboken - my pep book (to help me see the positive and keep track of my progress).
 • My word for 2012 is FÖRBÄTTRING - improvement.
 • A few thin binders for different areas of interests that I have. Easy to keep in order and easy to take with me.
 • This blog.


Min kvittobok


Det här är vad som inspirerade mig. En förvaringsbok för ransoneringskort.

This is what inspired me. An old book for ration cards.

Den har fickor inuti, där man stoppade ner korten.

It has pockets inside where you put the cards.


Någon gång i mars förra året gjorde jag denna bok. En ransoneringskupong fick bli dekoration och del av etiketten.

Sometime last March I made this book. One of the rationing coupons got to be decoration and part of the label.

Min bok har också fickor på insidan.

My book also has pockets inside.

En ficka för varje månad.

One pocket for each month of the year.
Här stoppar jag ner kvitton av det viktigare slaget. Istället för att de försvinner i olika högar i olika lådor.

Here I put down important receipts. In stead of them getting lost in different piles in different drawers.

Det här har fungerat för mig så här långt. Varför har det fungerat? Dels är det lättsamt. Jag stoppar bara in kvittot in den ficka som hör till den månad som jag handlade i. Jag handlar inte så mycket dyrare saker så att jag behöver sortera mer än så. Skulle jag behöva ett kvitto så kan jag lätt leta igenom fickorna även om jag skulle ha glömt vilken månad det var när jag handlade. Dels så blev jag nöjd med hur den blev så jag kan ha den framme på en hylla så den är lätt att komma åt och jag blir glad när jag ser den.

This has work for me so far. Why has it worked? Partly because it's easy. I put the receipt in the pocket of the month when I went shopping. I don't buy a lot of expensive things so I don't have to sort more than that. If I should need a receipt and have forgotten when I went shopping it's easy enough to look through the whole thing. And partly because I'm so pleased with how it turned out that I can have it out on a shelf so it's easy to reach and it makes me happy when I look at it.I mars så har det gått ett år. Då har jag tänkt att jag ska rensa bort de kvitton som inte längre behöver sparas och lägga undan de som ska sparas i ett kuvert. Så denna bok hör till 2012-års långtidsprojekt.

In March one year has passed and then I plan to throw out the receipts that I don't need to keep and put the ones that I need to keep in an envelope. This book belongs to my 2012 long time projects.


15 januari 2012

Mina anteckningsblock

Eftersom det ofta poppar upp saker i mitt huvud när jag är ute och rör på mig och mitt minne är kortare än vad jag är, så brukar jag ha ett litet block i handväskan som jag kan klottra i.

I often get ideas when I am out and about and since my memory is even shorter than I am - I keep a note pad in my purse.


Det är dessutom roligt att göra egna block eller ändra om färdiga. Det är ett bra tillfälle att testa olika tekniker och nya stilar. Istället för dagens outfit så kör jag säsongens block...

And I like to make my own note pads or change ready made ones. It's a good opportunity to try out different techniques and new styles. In stead of "today's outfit" I do the note pad of the season...


Det jag ska försöka bli bättre på, när det gäller blocken, är att bäddra tillbaka i mitt block och "bocka av". Jag vill dessutom fullfölja lite fler av alla idéer som poppar upp och projekt som jag startar igång.

I want to get better at looking back into my pad and check things of that I've done. I also want to fulfill more of my ideas and finish more of the projects that I start.Mitt näst senaste block. Metalltejp kan man ha mycket skoj med. 

This is my second last note pad. Metal tape is fun to play with.

Så varför skriver jag det här här? Tja, om jag lägger ut det så här i offentligheten så kanske jag blir mer motiverad till att se till så att det inte rinner ut i sanden.

So - why I am I writing this here? Well, if I put it out here then maybe I'll be more motivated not to give up.